Nu Class

 

#65 Paolo "Geisha" Rueca
#66 Jimmy "Pinocchio" Fong
#67 Man "Beaver Fever" Au-Yeung
#68 Edwin "Party Boy" Yu

Back To Roster